>

Türkçe: Barak

Türkçe: Barak
Sümerce: Barak
Arapça: Burak

İslam inancında Hz. Muhammed'in Miraç gecesi binek olarak "Burak" adında bir yaratığa bindiğine inanılır. Bu inanç biz Türklere hiç de yabancı değildir. Çünkü Oğuz Kağan destanında geçen İt-Barak diye bilinen bir Türk boyundan söz edilir. Bunlar Batı Türkleridir. Bu boy Barak'ı kutsal sayardı. Kamlar (din adamları) Cennet'ten gelen Barak adındaki kuş ile köpek karışımı çok hızlı koşan ve uçabilen bir yaratığa binerek uçabileceklerine, Gök Tanrı'ya ulaşabileceklerine inanırlardı. Daha sonra söz konusu Barak adındaki bu kutsal yaratığın Türklerde bozkurtun kutsallaşması ile ilgisi olduğu savı vardır. Sümerlilerin Orta Asya'dan göç eden bir kavim olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bu inancın aynısının Sümerlilerde de olması rastlantıyla açıklanamaz.comments powered by Disqus