>

Yabancı Sözüklere Türkçe Karşılıklar 4

Forex üzerinden demo hesap açarak para kazanmayı öğrenin. <a href="http://www.gcmforex.com/partners/aw.aspx?B=400&A=3405&Task=Click" Target="_Blank">Forex nedir videosunu izleyerek öğrenmek için tıklayın</a><img border="0" src="http://www.gcmforex.com/partners/aw.aspx?B=400&A=3405&Task=Get" width="1" height="1"> YABANCI SÖZCÜKLERE TÜRKÇE KARŞILIKLAR KILAVUZU İNDİR Yabancı Sözcüklere Türkçe Karşılıklar   ( A...D) Yabancı Sözcüklere Türkçe Karşılıklar 2 (D...G) Yabancı Sözcüklere Türkçe Karşılıklar 3 (G...K) Yabancı Sözcüklere Türkçe Karşılıklar 4 (K...M) Yabancı Sözcüklere Türkçe Karşılıklar 5 (M...P) Yabancı Sözcüklere Türkçe Karşılıklar  6 (P...S) Yabancı Sözcüklere Türkçe Karşılıklar  7 (S...Z) karting :İngilizce carting. Ülkemizde son yıllarda yaygınlaşan bir spor türü olan ve “go-kart adı verilen arabalarla yapılan yarış” anlamında kullanılan karting için Kurulumuz, sürsürcülük vesürsür yarışı karşılıklarını teklif etmektedir. Örnek: Yakın bir arkadaşının önerisiyle iki yıl önce sürsürcülük (sürsür yarışı) kurslarına katılmaya başlayan Erkaya, babasının da yardımıyla sürsür sahibi olmuş. kartvizit : Fransızca carte de visite. İki sözden oluşan bu Fransızca kelimenin Türkçedeki kullanımı epeyce yaygındır. Son dönemlerde daha sık kullanılmaya başlanan bu kelime için Kurulumuz, tanıtma kartı sözünü önermiştir. Örnek: Mağazanın bu zengin tanıtma kartı, gelişmiş ülkelerde siyasetin ve kültürün nasıl vasıflı elemanl...

Yabancı Sözcüklere Türkçe Karşılıklar 3

Forex üzerinden demo hesap açarak para kazanmayı öğrenin. <a href="http://www.gcmforex.com/partners/aw.aspx?B=400 &A=3405&Task=Click" Target="_Blank">Forex nedir videosunu izleyerek öğrenmek için tıklayın</a><img border="0" src="http://www.gcmforex.com/partners/aw.aspx?B=400&A=3405&Task=Get" width="1" height="1"> TÜRKÇE KARŞILIKLAR KILAVUZUNU İNDİR Yabancı Sözcüklere Türkçe Karşılıklar   ( A...D) Yabancı Sözcüklere Türkçe Karşılıklar 2 (D...G) Yabancı Sözcüklere Türkçe Karşılıklar 3 (G...K) Yabancı Sözcüklere Türkçe Karşılıklar 4 (K...M) Yabancı Sözcüklere Türkçe Karşılıklar 5 (M...P) Yabancı Sözcüklere Türkçe Karşılıklar  6 (P...S) Yabancı Sözcüklere Türkçe Karşılıklar  7 (S...Z) F factoring : İngilizce factoring. “İhracatçının ihracattan doğan alacaklarının büyük bir bölümünün malın yüklenmesinden hemen sonra, kalan kısmının ise para malı alandan tahsil edildiğinde bir aracı banka tarafından ödenmesini sağlayan kredi veya yatırım tekniği.” Kurulumuz factoring sözüne karşılık olarak kullanım yerine göre aracı (kurum veya şirket) ve aracılık sözlerini önermektedir. Örnekler: Bankanın sahibi, aracılık alanında faaliyet gösteren 10 milyar lira sermayeli bir şirket kurdu. Banka, aracı şirketlerin hesaplarına müdahale edemiyor. fair-play : İngilizce fair (güzel; zarif; dürüst) + play (oyun). Sporda “dürüst oyun” anlamında kullanılan bu terim için biz de dürüst oyun karşılığını teklif ediyoruz. Örnek: Stutgart’ta pazar akşamı bir dürüst oyun &...

Yabancı Sözcüklere Türkçe Karşılıklar 2

Forex üzerinden demo hesap açarak para kazanmayı öğrenin. <a href="http://www.gcmforex.com/partners/aw.aspx?B=400&A=3405&Task=Click" Target="_Blank">Forex nedir videosunu izleyerek öğrenmek için tıklayın</a><img border="0" src="http://www.gcmforex.com/partners/aw.aspx?B=400&A=3405&Task=Get" width="1" height="1"> TÜRKE KARŞILIKLAR KILAVUZU İNDİR Yabancı Sözcüklere Türkçe Karşılıklar   ( A...D) Yabancı Sözcüklere Türkçe Karşılıklar 2 (D...G) Yabancı Sözcüklere Türkçe Karşılıklar 3 (G...K) Yabancı Sözcüklere Türkçe Karşılıklar 4 (K...M) Yabancı Sözcüklere Türkçe Karşılıklar 5 (M...P) Yabancı Sözcüklere Türkçe Karşılıklar  6 (P...S) Yabancı Sözcüklere Türkçe Karşılıklar  7 (S...Z) devalüasyon :Fransızca dévaluation (bir ülkenin parasının yabancı bir paraya göre değerinin düşürülmesi, satın alma gücünün azalması). Bu kelimeye karşılık olarak değer düşürme kelimesi benimsenmiştir. Örnek: İhracatı artırmak için değer düşürmeye başvurmak ilke olarak yasaklanmıştır. Aynı köke dayanan devalüe olmak, devalüe etmek biçimindeki kullanımlar ise,değer düşürmek sözüyle karşılanabilir. Örnekler: Hafta içinde yaklaşık yüzde on değeri düşürülen para. Banka yetkilisi, döviz kurunun 6-8 oranında değerinin düşürüldüğünü belirtti. dezenformasyon : Lâtince desinformation. Dilimize “kasten yanlış haber yayarak gerilim yaratma yöntemi, tahrikçilik” anlamlarında Fransızcadan giren bu söze Kurulumuz,yanıltma haber vebilgi &...

Yabancı Sözcüklere Türkçe Karşılıklar

  Forex üzerinden demo hesap açarak para kazanmayı öğrenin. <a href="http://www.gcmforex.com/partners/aw.aspx?B=400&A=3405&Task=Click" Target="_Blank">Forex nedir videosunu izleyerek öğrenmek için tıklayın</a><img border="0" src="http://www.gcmforex.com/partners/aw.aspx?B=400&A=3405&Task=Get" width="1" height="1"> Yabancı Sözcüklere Türkçe Karşılık Yabancı sözcüklere Türkçe karşılıklar kılavuzunu e-kitap olarak indir. Yabancı Sözcüklere Türkçe Karşılıklar   ( A...D) Yabancı Sözcüklere Türkçe Karşılıklar 2 (D...G) Yabancı Sözcüklere Türkçe Karşılıklar 3 (G...K) Yabancı Sözcüklere Türkçe Karşılıklar 4 (K...M) Yabancı Sözcüklere Türkçe Karşılıklar 5 (M...P) Yabancı Sözcüklere Türkçe Karşılıklar  6 (P...S) Yabancı Sözcüklere Türkçe Karşılıklar  7 (S...Z) Yabancı Sözcüklere Türkçe Karşılıklar A absürt : Fransızca absurde (saçma, zırva, anlamsız). Kelimenin karşılıkları dilimizde zaten vardır: saçma, anlamsız. Örnek: Modacılar bu anlamsız (saçma) tasarımlardan para kazanmayı beklemiyorlar. absürt komedi : saçma komedi. adaptör : Fransızca adapteur. Uzun zamandan beri dilimizde kullanılan bu kelime Türkçe Sözlük’te “Bir aletin çapları birbirinden farklı olan parçalarından birini ötekine geçirebilmek için yararlanılan bağlayıcı” şeklinde tanımlanmıştır. Kurulumuz bu kelime için uyarlayıcı karşılığının benimsenmesine karar vermiştir. Örnek: Firmanın yeni ürettiği uyarlayıcı, araç çakmağına takı...

Eski Türk Edebiyatı Divanları

Âgâh Dîvânı İndir Âhî Dîvânı İndir Ahmedî Dîvânı İndir Arpaeminizâde Sâmî Dîvânı İndir Âşık Çelebi Dîvânı İndir Avnî (Fatih) Dîvânı İndir (Giriş) İndir (Metin) Bâkî Dîvânı İndir Behiştî Dîvânı İndir Beyânî Dîvânı İndir 1 İndir 2 Bursalı Rahmî Dîvânı İndir Dede Ömer Ruşenî Dîvânı İndir Edincikli Ravzî Dîvânı İndir (Giriş) İndir (Metin) Edirneli Nazmî Dîvânı İndir 1 İndir 2 Emrî Dîvânı İndir (Giriş) İndir (Metin) Enderunlu Hasan Yaver Dîvânı İndir Fevzî Dîvânı İndir Filibeli Vecdî Dîvânı İndir Gelibolulu Sun'î Dîvânı İndir Hakîkî Dîvânı İndir (Giriş) İndir (Metin) Hamdullah Hamdi Dîvânı İndir (Giriş) İndir (Metin) Haşmet Külliyâtı İndir Hecrî Dîvânı İndir Kâmî Dîvânı İndir Kânî Dîvânı İndir Karakoyunlu Cihânşâh Hakîkî Dîvânı İndir Kâtibzâde Sâkıb Dîvânı İndir Lebîb Dîvânı İndir Mânî Dîvânı Şener Demirel İndir Mehmed Sıdkî Dîvânı İndir Meşhûrî Dîvânı İndir (Giriş) İndir (Metin) Mostarlı Ziyâî Dîvânı İndir (Giriş) İndir (Metin) Muvakkitzâde Pertev Dîvânı İndir Münîrî Dîvânı İndir ...

Muharrem Ergin Hayatı

Prof. Dr. Muharrem Ergin (1923 – 1995) Hayatı Muharrem Ergin, Haydar Ergin ile Naime (nüfus kaydında Hanım) Ergin’in oğlu olarak 1923‘te Ahıska vilâyetinin Ahılkelek kazasına bağlı Gögye köyünde doğdu. 1920′li yıllarda Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin sınırları içerisinde kalan bu bölgede yaşayan Türkler kendilerine Terekeme veya Karapapak adını vermişlerdir. Ancak Türkiye’de “Mesket Türkleri” adı ile tanınmaktadırlar. Timur devrinde Semerkand‘dan göçen bu Türkler iki yüzyıl kadar İran’da Sulu düz > Sulduz bölgesinde yaşamışlar sonra Ahıska vilâyetine gelmişlerdir. İşte Muharrem Ergin bu Terekeme Türklerinin beylerini teşkil eden Kemaloğulları adlı bir aileye mensuptur. Osmanlı idaresi bu beyler ailesine fermanla beylik de vermiştir. Terekeme Türkleri 19. yüzyılın sonlarında kendilerini Türk-Ermeni mücadelesinin içerisinde buldular. Birinci Dünya Savaşı esnasında bu Türk-Ermeni mücadelesi en had safhaya ulaştı ve savaştan sonra sınırlar belirlendiğinde sınırın Sovyet tarafında kalan Terekemeler artık bu topraklarda kalmanın güvenilir ve doğru olmadığını görerek Türkiye’ye göç etmeye karar verdiler.   Daha önceleri kışın Türkiye’de Kars civarında, yazın Ahıska vilâyetinde yaşayan ve hayvancılıkla geçinen Kemaloğulları, küçük Muharrem’in doğumundan üç yıl sonra Türkiye’ye temelli göçü gerçekleştirmişlerdir. Devlet bu beyler ve reayasına Türkiye’de yerleşim bölgesi olarak Muş vilâyetinin Bulanık kazasını seçmiştir. Muharrem Ergin’in sülâlesinin Gögye’den Bulanık’a göçleri bir buçuk ...

Yanlış Bilinen Deyimler ve Atasözleri

1. Hayy'dan gelen Hu'ya gider. 2. Ane gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz. 3. Sü uyur, düşman uyumaz. . 4.Ölünün kûru. 5. "Fukaranın düşkünü beyaz giyer kış günü" değil "Zürafanın düşkünü, beyaz giyer kış günü." 6. "Altı kaval, üstü şişhane" değil; "Altı kaval, üstü şeşhane." .... ve daha nice yanlış bildiklerimiz..   yanlış bilinen atasözleri facebook deyimler atasözleri ve özdeyişler yanlış kullanılan deyimler yanlış söylenen atasözleri yanlış bilinen gerçekler yanlış bilinen doğrular ...

Hazır Cevaplar

YIKA DA GETİR Süleyman Nazif ve Abdülhak Şinasi birlikte yemek yerken, Şinasi garsonu çağırır ve su ister. Şinasi’nin kirden ve mikroptan -eldivenle el sıkacak derecede- korktuğunu bilen Süleyman Nazif, garsona seslenmeden edemez: ― Oğlum, beyefendinin suyunu yıka da öyle getir. SUSTURUCU TEDAVİ Zamane gençlerinden biri, bir toplantıda Akif’i küçük düşürmeye çalışıp: ― Siz baytardınız, değil mi, demiş. Akif, istifini bozmadan şu cevabı vermiş: ― Evet, bir yeriniz mi ağrıyordu?   SOKRAT VE BİLEĞİ TAŞI Talebelerden biri Sokrat’a sormuş: ― Herkese güzel konuşma dersleri verdiğin ve onlara hitabet sanatını öğrettiğin halde, niçin sen de çıkıp bir konuşma yapmıyorsun? ― Evlat, demiş Sokrat. Bileği taşı keskin değildir ama en sert demiri bile keskin eder... SIR SAKLAMAK Yavuz Sultan Selim, birçok Osmanlı Padişahı gibi devletin selameti için sefer hazırlıklarını gizli tutarmış. Bir defasında vezirlerinden biri ısrarla seferin yapılacağı ülkeyi sorunca, Yavuz ona: ― Sen sır saklamasını bilir misin, diye sormuş. Vezir, Yavuz’dan cevap alacağı ümidiyle: ― Evet hünkarım, bilirim dediğinde, Yavuz cevabı yapıştırmış: ― Ben de bilirim.    CENNETİN YOLU Hristiyan din adamlarından biri, ülkemize gelerek küçük bir çocuktan kendisine o şehirdeki kiliseyi göstermesini ister. Kiliseye ulaştıklarında, papaz: ― Aferin çocuğum, der. Yarın buraya gel de sana cennetin yolunu göstereyim. Çocuk, papazın niyetini sezerek: ― Siz kilisenin yolunu dahi bilmiyorsunuz, cennetin yolunu nasıl bileceksiniz ki, demiş. HASTANIN YEMEĞİ Lokman Hekim’e: ― Hastamıza ne yedirelim, diye sorduklarında, şu cevabı ...

Seçme Fıkralar

ÖLÜLER ÇİÇEK KOKLAMAZ Amerikalı iş adamı, bir Çinli’ye alay ederek sormuş: ― Ölüleriniz, mezarlarına koyduğunuz pirinçleri ne zaman yiyecek? Çinli başını kaldırmadan cevap vermiş: ― Sizin ölüleriniz, koyduğunuz çiçekleri kokladığı zaman. BİR ÖKÜZ UĞRUNA Oğlunun okuması için çiftliğindeki bütün inekleri satan bir köylü, onun birşey öğrenemediğini görünce: ―Ne bahtsız adammışım, diye söylenmiş. Bir öküz uğruna ne inekler feda ettim.   KEDİ NEREDEN BİLSİN Adamın biri kendini fare zannettiği için akıl hastenesine düşmüş. Tedavisi bittikten sonra doktor sormuş: ―Şimdi sen bir fare misin yoksa insan mı? ―Fare olur mu doktor bey ben bir insanım. ―O zaman artık gidebilirsin iyileştin artık. Deli kapıdan çıkmış ve imdaaaaaat diye bağırarak tekrar içeri girmiş doktor ne olduğunu sorunca: ―Bir kedi gördüm de ondan korktum. ―Sen hani artık kendini bir fare zannetmiyordun. ―Ben fare olmadığımı biliyorum da kedi nerden bilsin.   ARABAM DIŞARIDA Temel, kitapçıya giderek tezgahtara:   ― Pana pir roman lazum, der.  Kitapçı sorar: ―Efendim ağır mı olsun hafif mi?   Temel:   ―Farketmez, nasul olsa arabam dışarudadur. ARKADAŞIN OLDUĞUM İÇİN Mİ? Adamın biri Karadenizli arkadaşına "eşek" demiş.   Karadenizli sormuş:   ― Eşek olduğum için mi arkadaşınım, yoksa arkadaşın olduğum için mi eşeğim?    BİZ NE DEDİK Temel bir gün hâkimin karşısına çıkartılır. Hâkim, Temel'e sorar:   ― Evladım senin adın ne ?    ― Adım "Temel", fakat "Z" si yok.    Hâkim bi ran düşünür ve Temel'e d&o...

Divan-ı Lügati't Türk'te Geçen Sözcükler

Anasayfa » Yrd.Doç.Dr.Sezai BALCI DİVAN-I LÜGATİ’T-TÜRK’TE GEÇEN KULLANILAN KELİMELER Yrd.Doç.Dr.Sezai BALCI E-Posta : balcisezai@facebook.com   Kaşgarlı Mahmut en eski Türk dili araştırmacısıdır. Türk dilinin ilk sözlüğünü yazmış ve dilbilgisi kurallarını ortaya koymuştur.   Eser Türkler tarafından yazılan ilk kitaptı. Aynı zamanda bu eserde Türk töre ve geleneklerine, Türk şiirine, atasözlerine Türk felsefesi ve dünya görüşüne, spordan yemek adlarına yemek tarifleri gibi Türklüğe ait günlük hayatta akla gelebilecek hemen her konuda bilgiler mevcuttur.. Bu yazımızda Kaşgarlı Mahmut tarafından 1072-1073 yıllarında yani günümüzden yaklaşık 936 sene önce yazılan Divan-ı Lügati’t- Türk adlı eserde geçen ve bugün ilçemiz ve yöremizde kullanılan kelimeleri inceleyeceğiz. Burada seçtiğimiz kelimeler bugün artık edebiyat dilinden kalkmaya yüz tutmuş olup sadece derleme ve tarama sözlüklerinde yer alan kelimelerdir. Dilimizde kullanılan bu kelimeler en az 1000 yıldır milletimizin dilinde olan kelimelerdir.   Şimdi bu kelimelere bakınca hemşehrilerimiz yaklaşık 1000 yıl önce konuşulan dilin bugün konuştuğumuz dille hemen hemen aynı olduklarını anlayacaklardır. Ayrıca bu kelimelerin varlığı günümüzde çok yükselen etnik ve bölücü milliyetçiliğe karşı bölgemizin Türklüğünü ispatlayan tarihi ve edebi belgelerdir. Aşağıda verilecek olan kelimeler Divan-ı Lügati’t-Türk adlı eserin 1939 yılında Besim Atalay tarafından yapılan 4 ciltlik çevirisinden alınmıştır. Biz burada kelimeleri Kaşgarlı Mahmut’un kullandığı şekilde ele alıyor ve b...

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu

I. Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu: Teknoloji Tabanlı Öğretim “I. Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu” 22-23 Aralık 2014 tarihleri arasında Yunus Emre Enstitüsü ile Türk Dil Kurumunun ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir. Yunus Emre Vakfına bağlı olarak kurulan Yunus Emre Enstitüsü, kanunun amaçlarını gerçekleştirmek üzere eğitim ve öğretim faaliyetleri ile bilimsel araştırma ve uygulamaları yürütmektedir. Enstitü, kuruluş amaçları doğrultusunda Türk kültürünün, tarihinin, dilinin ve edebiyatının daha iyi tanıtılması ve öğretilmesi amacıyla araştırmalar yapmak, farklı kurumlarla işbirliği yaparak bilimsel çalışmaları desteklemek ve ortaya çıkan sonuçları çeşitli yayınlar vasıtasıyla kamuoyuna duyurmak amacına yönelik faaliyetler yürütmektedir.   Mezkûr amaçlar doğrultusunda Türk Dil Kurumu ile birlikte Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine bilimsel zemin oluşturacak tematik sempozyumlar düzenlenmesi planlanmıştır.  Bu çerçevede 22-23 Aralık tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek olan  “I. Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu”nun teması “Teknoloji Tabanlı Öğretim” olarak belirlenmiştir. Sempozyumda, Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde teknolojinin kullanımı, web tabanlı öğretim, mobil uygulamalar, web tabanlı Türkçe öğretiminde yaklaşım, yöntem ve teknikler, web tabanlı dil öğretiminde dört temel dil becerisi ve elektronik içerikler, dil öğretiminde bilgisayar oyunlarından yararlanma, 3D simülasyon uygulamaları ve Türkçe öğretimi, web tabanlı sözl&uum...

Türkçe 15-12 Yenildi

Türkçe, 15-12 mağlup!     Türkçedeki ‘yabancılaşma’ ile birlikte tartışmalar da bitmek bilmiyor. Son tespitlere göre dilimizde 15 bin yabancı kelime bulunurken, diğer dillerde ise 12 bin Türkçe kelime var. Peki ne olacak bu Türkçenin hâli?     Türk dilinin âşıklarından Nihad Sami Banarlı, Türkçenin bir imparatorluk lisanı olduğundan hareketle, başka dillerle kelime alışverişini son derece normal karşılıyordu. Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ketebe Arab’ın; kâtip, mektup bizimdir.” ifadesi de bu yaklaşımı destekliyordu. Geçen yüzyıllarda devasa bir imparatorluk coğrafyasına hükmeden Türkçe, hem binlerce kelime ihraç etti hem de binlercesini kendi potasında eriterek Türkçeleştirdi. Lakin küresel dengelerin değişmesiyle birlikte kültürde de Batı dünyasının boruları ötmeye başladığında Türkçe bambaşka bir tehlikeyle karşı karşıya geliyordu. Öte yandan 1930’lu yıllarda “dili özüne döndürme” amacıyla uygulamaya konan ‘arîleştirme’ projesi tepkileri de beraberinde getirdi. Peki Türkçemiz nasıl bir tehlike ile karşı karşıya? Dilde saflaşma gerekli mi, gereksiz mi; yoksa zararlı mı? Yabancı dillerden kelime alınmalı mı? Aksiyon bu konuda bir “mini uzman turu” yaptı. PROBLEM, KELİME İTHALİNDE DEĞİL 1930’lu yıllardaki “Türk dilini saflaştırma” çalışmalarının olumsuzluğuna inanan ve bugün hâlâ dilde saflaşmayı savunanları eleştiren Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Başkanı Doç. Dr. Hicabi Kırlangıç, “Dışarıdan müdahaleyle arîleştirme, tehlikelidir” görüşünde: “Yazarlar, yazdıklarında bu işlemi yaparlarsa daha iyi olur. ...

Şeyh-i San’an Hikayesi-MANTIKU'T-TAYR-FERİDÜDDİN ATTAR HZ.

Şeyh-i San’an Hikayesi-MANTIKU'T-TAYR-FERİDÜDDİN ATTAR HZ. Şeyh-i San’an, zamanın piriydi… Yüceliğine dair ne desem, hepsinden de üstündü, ileriydi. Haremde kemal sahibi dört yüz dervişiyle tam elli yıl şeyhlik etmişti. Dervişleri de aynen kendisi gibiydi… Gece gündüz riyazette bulunurlar, bir an bile dinlenmezler, istirahat etmezlerdi. Hem ameli vardı, hem ilmi; meydandaki şeyleri de bilirdi, gizlileri de keşfederdi, sırlara da mahremdi. Elliye yakın haccı vardı; bütün ömrünce umre eder dururdu. Namazının orucununsa haddi hesabı yoktu. Hiçbir sünneti terk etmezdi. Huzuruna gelen yol kılavuzu erler, kendilerinden geçerler de öyle gelirlerdi. O mana eri, kılı kırk yarardı; kerametlerde de kuvvetliydi, rütbe ve makamlarda da. Kim hastalanır, bir gevşekliğe düşerse nefesiyle iyileşir, kuvvetlenirdi. Hulâsa neşe çağında da, gam zamanında da halka rehberdi; âlemde bayrak gibi yücelmişti, şöhret bulmuştu. Kendisini, kendisiyle sohbet edenlerin ulusu görmekle beraber birkaç gece biteviye bir rüya görüyordu: Haremden göçmüş, Rum ülkesinde yurt tutmuş; durmadan bir puta secde ediyor. O âlemin uyanık eri, bu rüyayı görünce eyvahlar olsun dedi, şimdicek Tevfik Yusuf’u kuyuya düştü; yolumuz, aşılması güç bir bele çattı! Bilmem bu dertten canını kurtarabilecek miyim? İmanımı kurtarabilsem canımı terk ederim ya! Bütün dünya yüzünde tek bir adam yoktur ki yolda böyle bir sarp geçide rastlamasın! Yoldaki bu sarp geçidi, bu aşılmaz beli geçer, aşarsa yol, kendisine aydınlanacak, gideceği yeri görecekti. Fakat o geçidin ardında öylece kalakal...