Yönlendiriliyorsunuz!

Yeni güncemize yönlendiriliyorsunuz. Arama kısmından istediğiniz gönderiye ulaşabilirsiniz

>

Serveti Fünun Edebiyatı

  EDEBİYATI CEDİDE (YENİ EDEBİYAT) * Recaizade Mahmut Ekrem'in önderliğinde Servet-i Funun Dergisi etrafında toplanan bazı gençler Tevfik Fikret'in derginin başına getirilmesiyle edebi bir topluluk özelliği kazanır. * Sonraları Cenap Şahabettin, Mehmet Rauf, Hüseyin Cahit Yalçın, Celal Sahir Erozan, Ali Ekrem Bolayır, Halit Ziya Uşaklıgil'in katılımıyla genişler. * Devlet yönetiminin baskıcılığını bahane ederek toplumsal konulara eğilmediler. * Fransız edebiyatına aşırı bağlı kaldılar. * Aruz başarıyla ölçüsü kullanılmıştır.(Sadece Tevfik Fikret "Şermin" adlı eserinihece ölçüsüyle yazmıştır.) * Hep uzak ülkelere gitme hayaliyle yaşadılar. * Sanat, sanat içindir ilkesine bağlı kaldılar. * Nazım (şiir) nesre (düz yazı) yaklaştırılmıştır. Konu bütünlüğüne önem verilmiştir.(bkz. Mensur Şiir ) * Batı'dan sone ve terza-rima gibi yeni nazım şekilleri alınmıştır. * Roman dalında Halit Ziya oldukça başarılı eserler vermiştir. * Şiirde parnasizm ve sembolizmden etkilenmişlerdir.   SERVET-İ FUNUN EDEBİYATININ SANATÇILARI TEVFİK FİKRET(1867-1915) * Kendi akımının ve Türk edebiyatının en önemli şairlerindendir. * Aruz ölçüsünü Türkçeye başarıyla uygulamıştır. * Fen, bilim, teknik onun kalemiyle şiirimize girmiştir. * Parnasizm akımından etkilenmiştir. * Şiiri düz yazıya yaklaştırmıştır. * Şermin adlı eserinde hece ölçüsünü kullanmıştır. * Servet-i Funun'dan sonra herhangi bir topluluğa katılmamış, bazı sosyal şiirler yazmıştır. * Türk edebiyatında ilk defa İstanbul'u eleştiren şair olmuştur.(Sis şiiri) * Mehmet Akif ile atışmışlardır. Oğlu Amerika'ya ...