>

Edebiyatımızda İlkler

<a title="Edebiyat" href="http://www.belgeler.com/blg/2sxq/edebiyat"    style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal;    font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;    -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;">Edebiyat</a><object id="blg_2sxq" name="blg_2sxq" height="600" width="100%" type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.belgeler.com/ext/belgeler_v_e.swf" style="outline:none;" ><param name="movie" value="http://www.belgeler.com/ext/belgeler_v_e.swf" style="outline:none;" >/ext/belgeler_v_e.swf"><param name="wmode" value="opaque">            <param name="bgcolor" value="#ffffff"><param name="allowFullScreen" value="true">            <param name="allowScriptAccess" value="always"><param name="FlashVars" value="id=2sxq&embed=true&key=b8bb6630588a808668cf61717824632d"><embed id="blg_2sxq" name="blg_2sxq" src="http://www.belgeler.com/ext/belgeler_v_e.swf?id=2sxq&embed=true&key=b8bb6630588a808668cf61717824632d" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always"            allowfullscreen="true" height="600" width="100%" wmode="opaque" bgcolor="#ffffff"></embed></object>

Cumhuriyet Edebiyatı

  * Aruz ölçüsü bırakılmıştır.Serbest ölçü ve hece ölçüsükullanılmıştır. * Dilde sadeleşme hareketi başarıya ulaşmış ve İstanbul Türkçesi esas alınmaya başlanmıştır. * Edebiyatımız İstanbul aydınlarının tekelinden kurtulmaya başlanmıştır. Anadolu'dan aydın yetişmeye başlamıştır. * Romanda ve hikâyede halk gerçekleri tamamen yerleşmiştir. * Uluslar arası düzeyde sanatçı yetişmiştir. * Tiyatro ve denemealanında büyük gelişmeler gösterilmiştir. * Bu dönemden itibaren farklı edebi topluluklar ortaya çıkmaya başlamıştır.   BEŞ HECECİLER * Hecenin beş şairi adıyla da anılan bu sanatçılar milli edebiyat akımından etkilenmiş ve şiirlerinde hece veznini kullanmışlardır. * Şiirde sade ve özentisiz olmayı ve süsten uzak olmayı tercih etmişlerdir. * Beş hececiler şiire birinci dünya savaşı ve milli mücadele döneminde başlamışlardır. * Beş hececiler ilk şiirlerinde aruz veznini kullanmışlar daha sonra heceye geçmişlerdir. * Şiirde memleket sevgisi, yurdun güzellikleri, kahramanlıklar ve yiğitlik gibi temaları işlemişlerdir. * Hece vezni ile serbest müstezat yazmayı da denediler. * Mısra kümelerinde dörtlük esasına bağlı kalmadılar yeni yeni biçimler aradılar. * Nesir cümlesini şiire aktardılar ve düzyazıdaki söz dizimini şiirlerde de görülmesi beş hececiler de çok rastlanan bir özelliktir. * Beş hececiler şu sanatçılardan oluşmuştur:  Faruk Nafiz Çamlıbel, Yusuf Ziya Ortaç, Enis Behiç Koryürek, Halit Fahri Ozansoy, Orhan Seyfi Orhon YEDİ MEŞALECİLER * 1928'de kurulmuştur. * Heceyi geliştirmek amacıyla ortaya çıkmıştır. * "Canlılık, samimiyet ve daima yenilik" sloganıyla...