>

MESNEVİ 'DEN

Bir gün, bir bilge, kendi türleriyle uçmayı reddeden  iki ayrı cins kuşa rastlar yol kenarında...
Hayli merak eder bu iki farklı yaratığın nasıl olup da kendi aileleriyle, ait oldukları yerlerde yaşamak
istemediklerini nasıl olup da bir 'yabancı'yı kendi kardeşlerine yeğlediklerini.Biri karga,biri leylek...
O kadar farklıdır ki kuşlar ihtimal veremez birbirlerini sevdiklerine, türdeşleriyle değil de birbirleriyle
uçmayı yeğlediklerine Öyle ya , karga dediğin kargalarla uçmalıdır,leylek dediğinse leyleklerle...
Yaklaşır merakla izler kuşları. Ta ki her ikisininde topal olduğunu keşfedinceye kadar.O zaman anlar ki,
birlikte kaçar birlikte uçar, birlikte yaşar beklenenlerin yanında tutunamayanlar...O zaman anlar ki sahip 
oldukları değil, sahip olamadıklarıdır kimilerini birbirine yakın kılan...
Topal kuşlar birbirlerinin arızalarını bilir ve sömürmek ya da örtmek yerine kabullenirler öylesine...!

Hz. Mevlana (Mesnevi 'den alıntı)


   Topal kuşlar birbirlerini bulurlarda bulmasına nereye kaçabilirler ne kadar uzağa?
ilk bakışta sanılabilir ki aslında her yere gidebilirler... Benzerlerinden uzak olmak kaydıyla...

 comments powered by Disqus