>

İlkel veya Gelişmiş Diller Yoktur

 

ilkel-veya-gelismis-diller-yoktur“İlkel” veya “gelişmiş” diller diye bir ayrım yapılması yanlıştır. Çünkü her dil, kullanıldığı toplumun koşullarına ve ihtiyaçlarına göre yeterince geliştirilmiştir. Fakat dillerin yeterliliği açısından değil de, bu dilleri kullanan toplumların ekonomik gelişmeleri açısından bir karar verilip, bir değerlendirme yapılacak olursa, ortaya bir haksızlık çıkmaktadır. Evet bazı felsefe terimleri Türkçede bulunmayabilir, buna karşılık (dünür, elti, bacanak) vb gibi akrabalık terimleri de Batı dillerinde yoktur. İnsalcıllık açısından alınacak olursa, akrabalık terimleri niçin felsefe terimlerinden daha önemli olmasın?

Eskimolar için “kar” çok öenmli olduğundan, karın yağış biçimi, katılık derecesi, erimişlik ölçüsü, vb bakımlarından ayrı ayrı sözcükler kullanılır. Bazı Afrika dillerinde de “duymak” kavramını anlatmak için ayrı ayrı sözcükler vardır;karşısındakini görerek duymak, ağacın tepesindeyken duymak, çalıların arkasındayken duymak, nehrin öbür yakasındayken duymak, çukur bir yerdeyken duymak, vb. Oysa, bu gibi ayrımlardan hiç birisi Batı dillerinde bulunmamaktadır.

Demek oluyor ki, ekonomik bakımdan geri kalmış ülkeler vardır ama, anlatım açısından geri kalmış “ilkel” diller diye bir şey yoktur. Diller arasındaki tek ayrılık, önem verilen yaşam alanlarına göre, her dildeki birimlerin başka başka dağılım göstermeleridir.

Kaynak: BAŞKAN, Özcan Bildirişim İnsan Dili ve Ötesi, Multilingual, İstanbul 2003comments powered by Disqus