>

Cumhuriyet Edebiyatı

* Aruz ölçüsü bırakılmıştır.Serbest ölçü ve hece ölçüsükullanılmıştır. * Dilde sadeleşme hareketi başarıya ulaşmış ve İstanbul Türkçesi esas alınmaya başlanmıştır. * Edebiyatımız İstanbul aydınlarının tekelinden kurtulmaya başlanmıştır. Anadolu'dan aydın yetişmeye başlamıştır. * Romanda ve hikâyede halk gerçekleri tamamen yerleşmiştir. * Uluslar arası düzeyde sanatçı yetişmiştir. * Tiyatro ve denemealanında büyük gelişmeler gösterilmiştir. * Bu dönemden itibaren farklı edebi topluluklar ortaya çıkmaya başlamıştır. BEŞ HECECİLER * Hecenin beş şairi adıyla da anılan bu sanatçılar milli edebiyat akımından etkilenmiş ve şiirlerinde hece veznini kullanmışlardır. * Şiirde sade ve özentisiz olmayı ve süsten uzak olmayı tercih etmişlerdir. * Beş hececiler şiire birinci dünya savaşı ve milli mücadele döneminde başlamışlardır. * Beş hececiler... ...


Kaynak : gonuldiliturkce.blogcu.comcomments powered by Disqus