>

AÑ SÖZCÜĞÜ

AÑ SÖZCÜĞÜ

Türkçede "añ" (ñ: genizsi n sesi) sözcüğü "akıl, zihin, kavrama yeteneği" gibi anlamları olan bir kök sözcüktür. Günümüzde bu sözcükten türemiş birçok sözcük kullanmaktayız.

Bu sözcükten türeyen bazı sözcüklere örnekler:

an-
anı
anımsa- (hatırlamak anlamında)
andır-
anıt (anmaya yarayan nesne anlamında)
anık (akıl kullanılarak yapılmış, hazır anlamında)
anıkla- (hazırlamak anlamında)
andaç
andıç
anıl
anıl-
angut (anlaması kıt anlamında)
anlak (zihin anlamında)
anlam (mana anlamında)
anla-
anlat-
anlatım
anlatı
anlatış
anlattır-
anlayış
anlaş-
anlaşma (karşılıklı anlama anlamında)
ant (anlayarak söz vermek anlamında)
antlaşma
anda (kankardeş anlamında)
andaş (hemfikir anlamında)comments powered by Disqus