>

Divan-ı Lügat'it Türk İndir

<iframe src="https://drive.google.com/file/d/0B0w4eK-eK675UXp1aWRwY0k3V2M/preview" width="640" height="680"></iframe>

2016 Teog Soru ve Cevapları

8. Sınıf 2. Dönem Ortak Sınavı Soru ve Cevapları                 Ana Sayfa   Dersler   Sorular                                                                                                                           SORU VE CEVAPLARI FOTOGRAFLARA TIKLAYARAK İNDİREBİLİRSİNİZ. Gönül Dili Türkçe           Türkçe                                                                                                                             A Kitapçığı      Matematik  A Kitapçığı      Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi  A Kitapçığı       Fen ve Teknoloji  A Kitapçığı        T.C. İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük  A Kitapçığı    &...

Çocuk Kitaplarında Karakter ve Dolunay Dedektifleri Kitabında Ye

Çocuk Kitaplarında Karakter ve Dolunay Dedektifleri Kitabında Yer Alan Karakterlerin Tahlili Yunus YENİÇERİ[*]   ÖZET Kitaplarda yer alan karakter kavramı duygu, düşünce ve davranış aktarımı sonucu oluşturulmuştur. Çocuklar, çocuk edebiyatında yer alan kahramanlar sayesinde hayatı tanıma ve anlamlandırma süreci içerisine girmektedirler. Çocuklar, bu süreçte kitapta yer alan kahramanlarla özdeşim kurarak onların yaşayış şekillerini, düşünce modellerini, olaylara verdiği duygusal tepkilerini taklit etmeye başlarlar. Bu sebeptendir ki kitaplarda yer alan karakterlerin, çocukların gelişimi göz önünde tutularak kurgulanması gerekmektedir. Dolunay Dedektifler kitabında yer olan “Birce ve Oğuz” karakteri de bu kaygı göz önünde tutularak oluşturulmuştur.        Anahtar Kelimeler: Karakter, Dolunay Dedektifleri, Çocuk Edebiyatı, Mavisel Yener GİRİŞ  Kahraman ve karakter terimleri birlikte anılır. Her yapıtta, başından olay geçen kahramanlar, çeşitli karakterleri canlandırır. Karakter, sanatçının yarattığı; duygu, düşünce ve tutku yönleriyle geliştirdiği, gerçek yaşamdan da esinlenerek deneyimiyle,birikimiyle, kendine özgü duyarlılığı ile biçimlendirdiği bir kişiliktir.(Sever, 2003, s.63,64) Çocuklar kitaplarda yer alan kahramanlar aracılığıyla uzun süren yaşam tecrübeleri sonucunda elde edecekleri birikimleri elde ederler. Bu yüzden çocuk kitaplarında yer alan karakterlerin iyi kurgulanması gerekir. İyi kurgulanmış bir karakterden çocukların faydalanması ve kendi hayatına bir şeyler katması şüphesizdir. “ Çocuk edebiyatı ürünlerindeki kahramanlar çok yönlü çizilmeli. Kahramanlar hep cesur, hep başarılı, hep ü...

2015 1. DÖNEM TEOG SINAVI SORU VE CEVAPLARI

8. Sınıf I. Dönem Ortak Sınavı Soru ve Cevapları                 Ana Sayfa   Dersler   Sorular                                                                                                                           SORU VE CEVAPLARI FOTOGRAFLARA TIKLAYARAK İNDİREBİLİRSİNİZ. Gönül Dili Türkçe           Türkçe                                                                                                                             A Kitapçığı    B Kitapçığı    C Kitapçığı     D Kitapçığı      Görme Engelli Kitapçığı    Matematik  A Kitapçığı    B Kitapçığı     C Kitapçığı     D Kitapçığı    Görme Engelli Kitap&cced...

Ordan, Burdan, Şurdan

Ċ Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Ne İçindeyim Zamanın Şiirinin Tahlili Görünüm İndir   144 KB sürüm 2 13 Eyl 2009 08:43   Ċ Ahmet Haşim'in Merdiven Şiirinin Tahlili Görünüm İndir   283 KB sürüm 2 13 Eyl 2009 09:55   Ċ Bir Hikmet, Bilgi ve Nükte Dehası Olarak Nasreddin Hoca Görünüm İndir   456 KB sürüm 2 13 Eyl 2009 11:06   Ċ Çocuk Şiirleri Güldestesi Görünüm İndir   143 KB sürüm 2 13 Eyl 2009 08:27   Ċ Dede Korkut ve Hikayeleri Görünüm İndir   129 KB sürüm 2 13 Eyl 2009 09:55   Ċ Edebiyatın Dili Üzerine Görünüm İndir   154 KB sürüm 2 14 Eyl 2009 04:40   Ċ Eski Türk Edebiyatı...

Çocuklar İçin Kitap Önerileri

Çocuk Kitapları Hakkında         Çocuklarımızın, küçük yaşlarda düşünce ufuklarının gelişmesi, hayal dünyalarının zenginleşmesi ve toplum içinde kendilerini ifade etme yeteneği kazanmaları için, onları kitap okumaya yönlendiriyoruz.        Bu konuda sizlere bazı kitapları tanıtmak, çocuklarınızın okumalarına bir nebze olsun katkı sağlamak istedik. Yönlendirmelerimizi gruplandırarak, sizi popüler kültürün okuduğu kitaplardan, hiç duyulmamış okunası kitaplara kadar birçok kitabı elimizden geldiğince tanıtmaya çalıştık.   EN ÇOK OKUNAN KİTAPLAR      1. Küçük Prens                      2. Şeker Portakalı              3. Küçük Kara Balık                 4. Çocuk Kalbi    5. Kaşağı                       6.Çizgili Pijamalı Çocuk         7.Charlie'nin Çikolata       8. Pâl Sokağı Çocukları                                                                                           Fabrikası       9. Kirbitçi Kız                   10. Dört Kardeşler                        11.Heidi                    12. ...

Bestami Yazgan'ın Eserlerinde Dini Değerler / Oğuzhan Yılmaz

BESTAMİ YAZGAN’IN ESERLERİNDE DİNÎ DEĞERLER Bu makale, 24-25 EKİM 2014 tarihlerinde Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarları Birliği tarafından düzenlenen I.ULUSLARARASI ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI SEMPOZYUMU’nda bildiri olarak sunulmuştur. Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan YILMAZ Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Mahmut Abdullah ARSLAN Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi ÖZET Değer erozyonunun giderek arttığı bir dönemde kaybolan değerleri yeniden hatırlamak, gelişen dünyaya uyum sağlarken içinde bulunulan medeniyet ve kültür dairesine ait birtakım güzellikleri muhafaza etmek için değerlerin tekrar tekrar işlenmesi ve hatırlatılması elzemdir. Bu amaçla çalışmada Bestami Yazgan’ın eserlerindeki dinî değerler tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada Yazgan tarafından kurgulanan toplamda 20 kitap doküman analizi yöntemiyle incelenmiş ve Yazgan’ın eserlerinde “güzel ahlakı teşvik eden”, “dinî bilgileri öğreten”, “Tanrı’ya minneti vurgulayan” ve “dayanmayı ve kabullenmeyi telkin eden” değerlere yer verdiği görülmüştür. Anahtar kelimeler: Değer, değerler eğitimi, çocuk kitapları, Bestami Yazgan 1. GİRİŞ Dinî eğitim, çocuğun önemli ihtiyaçlarından birisi olarak kabul edilmektedir. Şirin (2006, 84)’e göre “Çocuğun gelişme ve büyüme çağında maneviyatını önceleyen bir dinî eğitim ilahî mimarisinin temel ihtiyacıdır. İradenin, ahlakın ve vicdanın eğitiminde din en önemli dönüştürücü ve belirleyicidir. Çocuk dindarlığı, çocuk maneviyatının esasıdır. Çocuk ruhunu kanatlandıran, onu metafizik açılıma ulaştıran ise dinî ...

TÜRK MİTOLOJİSİNDE TULPAR (UÇANAT)

TÜRK MİTOLOJİSİNDE TULPAR (UÇANAT)     Tulpar, Türk Mitolojisinde yer alan kanatlı at figürü. Pegasus ile benzerdir. Kırgızların Manas Destanında bu uçan kanatlı atlardan söz edilir. · Arkeolojik olarak da Kazakistan'da keşfedilen Esik Kurganında bulunan Altın elbiseli adam isimli elbisenin başlığında tulpar figürü vardır. · Tulpar'ın adı, Türk, Kırgız ve Altay mitolojilerinde geçer. · Genelde beyaz veya kara (tek renk) bir at olarak betimlenir. · Beyaz kanatları vardır ve Kuday (Tanrı) tarafından yiğitlere yardımcı olması için yaratılmıştır. Dünyanın en uzun destanı olan kırgızların manas destanında, Manas'ın ünlü savaşçılarının sürdüğü kanatlarıyla rüzgârdan hızlı koştuğu söylenen efsanevi atlar. · Başkurt inançlarına göre kanatlarını hiç kimse göremez. Tulpar kanatlarını yalnız karanlıkta, büyük engelleri ve mesafeleri aşarken açar. Eğer birisi tarafından tulpar’ın kanatları görülürse, Tulpar’ın kaybolacağına inanılır. Tulpar adı yalnızca Türklerde değil komşu Avar, Lak, Andı, Dargı ve Tabasaran dillerinde de yaşamaktadır. Osetlerde Tolpar, Çeçenlerde Turpal olarak yer alır. Bir Kumuk atasözünde şöyle der: · Tulpar yerün birevü buççağunda bulsa da, öz yılkısın tabar. · (Tulpar dünyanın bir başka köşesinde olsa da, kendi sürüsünü bulur.) · Tulpar efsanesinin günümüze etkileri, · Moğolistan armasında bulunmaktadır. · Kazakistan armasının sağ ve sol köşelerde birer tane Tulpar vardır. · Kazakis...

Kelime ve Kavram

  Kelime ve Kavram   Kelimeler her şeyden önce zihindeki kavramları karşılarlar. Bu bakımdan birbirleriyle münasebette olan üç unsur vardır: Varlık, varlığın zihindeki hayâli yani kavram ve kelime. İşte kelimeler önce varlıkların zihindeki hayallerinin karşılıklarıdır. Sonra da dışarıdaki varlıkların isimleridir, dildeki temsilcileridir. Bu sebeple bir kelimenin dışarıdaki varlık karşılığı ile, zihindeki kavram karşılığının hudutları da farklı olabilir. Kelime dışarıdaki ilk bakışta bir varlığın adı gibi gözükür. Fakat zihinde aynı zamanda daha başka kavramların da karşılığı mevkiinde bulunur. Bunun neticesinde: 1. Kelimenin bazen bir, iki bazen de çok mânâları bulunabilir. Umumiyetle ortak isimlerin ve has isim dışındaki diğer kelimelerin daima birden çok mânâsı vardır. 2. Kelimelerin her şeyden önce iki türlü mânâsı olabilir: Hakikî mânâ, mecâzî mânâ. Hakikî mânâ kelimelerin ilk, asıl, yapışık mânâsıdır. Mecâzî mânâ kelimenin benzerlikten dolayı ortaya çıkan, ikinci, iğreti, yakıştırma mânâsıdır. Meselâ arslanlar geçiyor diye askerlere işaret edersek, arslan kelimesi burada mecâzî mânâda kullanılmış olur. Kahramanlık ve kudret benzetmesi ile bu mânâlandırmayı yapmış oluruz. 3. Öte yandan kelime dışarıda tek bir şekilde birleşebilir: Fakat zihnimizdeki kavramları da, karşıladıkları varlıklar da ayrı ayrı olabilir. Böylece karşımıza dilde eş şekilli bir takım kelimeler çıkar: yüz (insan yüzü), yüz (sayı), boy (insan boyu), boy (kabile), yaz (yazmaktan), yaz (mevsim) gibi. Dilde bazen eklerde, köklerde, kelimelerde böyle eş şekilli olabilirler. 4. Buna mukabil bazen de eş mânâlı kelimeler...

Türkçenin Kelimelerle İmtihanı

  Türkçenin Kelimelerle İmtihanı  Ayraç Dergisi 7 Kasım 2013 In Makaleler Osmanlıca- Türkçe Uydurmaca Peyami Safa Ötüken Neşriyat, 286 s. Türkçenin tarihî seyriyle, tarih boyunca teşekkül etmiş büyük Türk devletleri arasında fevkalâde bir benzerlik vardır. Türklerin başını çektiği büyük devletlerin her ne kadar zayıflarsa zayıflasın dış güçler tarafından yıkılamadığı; ya dışarıdan başka Türk devletleri tarafından yahut içeriden yürütülen siyaset oyunlarıyla yine Türkler tarafından çökertildiği tarihî bir gerçektir. Aynı şekilde Türk dili de, Türklerin dünyanın dört bir yanına yayılması nedeniyle birçok farklı lehçelere bölünmesine karşın varlığını sürdürmüştür. Hatta yabancı devletlerin lisanları gerek istibdatla kabul ettirilmek istensin, gerek belli bir sahada Türkçenin terminolojisi olmadığı için ağırlığını koymuş olsun, o kelimeleri kendi kalıplarına uydurarak Türkçeleştirmeye muvaffak olmuştur. Bunun en bariz misali, klasik Türk edebiyatı ve tasavvuf edebiyatı ürünleriyle zirveye ulaştığımız Ortaçağ dönemidir. Yani Avrupa’nın karanlık olarak tavsif ettiği ve bize de empoze ettiği yüzyıllar, aslında Türkçenin ve Türk devletinin altın yıllarıydı. Türkçenin problemleri olduğunun yaygın biçimde dile getirilmesi ve değişikliğin lüzumlu bulunması, her yenilikçi müdahalenin başlangıcı olan Tanzimat devrinde başlar. Modernleşen yeni dünya her şeyi sistematize ettiği gibi lisanların da genel geçer gramer kaideleri olmasını zorunlu kılmıştır. Türkçe, o zamana kadar yaygın şekilde kullanıldığı hâlde ne olduğunun vey...

?